Margareta Rönnberg

Stilling: docent, universitetslektor
Uddannelse: Fil dr
Arbejde: Högskolan i Gävle, HS-institutionen, avd. Medier, kommunikation och film
Adresse: Högskolan i Gävle,  801 76, Gävle, Sverige,
Tlf: 46/ 026-64 82 41
Email: mrg@remove-this.hig.se

Faglig præsentation

Docent i filmvetenskap, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, dvs med en kombination av humaniora och samhällsvetenskap. Inriktning mot barn-tv, blöjbarnsteve, barnkultur, barnfilm, lek, datorspelsanvändning, mediepedagogik, generation & genus.

Formidling

1. En lek för ögat. 28 filmer av Astrid Lindgren (lic.avh.), Uppsala: Filmförlaget 1987

2. Skitkul! Om s.k. skräpkultur, Uppsala: Filmförlaget 1989 (även utgiven i Helsingfors på finska 1990, under titeln Siistiä!)

3. Spelrum. En antologi om ungdoms- och populärkultur (förutom inledningskapitel, redaktörskap delat med Peter Dahlén), Upp­sala: Filmförlaget 1990

4. TV-tittande som dialog, Uppsala: Filmförlaget 1996

5. TV är bra för barn!, Stockholm: Ekerlids Förlag 1997

6. Moralbilder. Om medieetik, våld och debattporr, Uppsala: Film­förlaget 1998

7. Varför är Disney så populär? De tecknade långfilmerna ur ett barnperspektiv, Uppsala: Filmförlaget 2001 (en kortare utgåva kom 1999). Also translated into WHY IS DISNEY SO POPULAR? The animated feature films from a childist perspective (online publication 2002)

8. TV-reklamen—vår tids myter. Men könsrollskonserverande och konsumtionsfrämjande för barn?, Uppsala: Filmförlaget: 2003

9. Vad är mediepedagogik? Skolpåverkan på media!, Uppsala: Filmförlaget: 2003

10. ”Nya medier”—men samma gamla barnkultur? Om det tredje könets lek, lärande och motstånd via TV, video och datorspel, Uppsala: Filmförlaget 2006

11. Rönnberg, Margareta (redaktörskap, plus fem egna kapitel): Blöjbarnsteve. Om hur barn under 3 år ser på TV och leker med fjärrtroll, Uppsala: Filmförlaget 2008


Artiklar/kapitel (i urval) av Margareta Rönnberg

1. Lära för skolan eller leka för livet? En fallstudie i problemet skolförberedelse, barnkultur, lek och fars utifrån TV-serien Fem myror är fler än fyra elefanter, i antologin Rörande bilder, Red: Leif Furhammar et al, Norstedts, Stockholm 1981, sid. 11-76 (en förkortad variant finns i Filmhäftet nr 71-72, december 1990, sid.85-112)
2. Skådelek och medialekar, Småbørnsforskning i Danmark IX, 1983, sid. 86-107
3. Barnfilmens våldsgalaxer, ingår i antologin Våldet mot ögat, Red: Tilda Maria Forselius & Seppo Luoma-Keturi, Författarförlaget, Stockholm 1985, sid. 159-189
4. Vad gör barnen när vuxna inte styr? I antologin Utblick över barn- och ungdomslitteraturen, Red: Lars Furuland & Mary Ørvig, Rabén & Sjögren, Stockholm 1986, sid. 444-447
5. Lekeskjermen i medieverdenen, ingår i antologin Mediabarn. Barnet, bildene, orden og teknologien, Red: Ivar Frønes, Oslo 1987, sid. 95-116
6. Vad är skräp? Nekrolog överskräpkulturbegreppet, ingår i antologin Den förförda barnkultu­ren?, Red: Per Kättström, Stockholm: Centrum för barnkulturforskning 1988, sid. 109-128
7. Att imitera eller härma, det är frågan!, ingår i antologin Att leka är nödvändigt, Red: Agneta Lindh-Munther, Liber, Stockholm 1989, sid. 60-74
8. Från Homo ludens till Homo videns? Om lek, spel och flyt i populärfiktionen, i antologin Spelrum. En antologi om ungdoms- och populärkultur, Red: Dahlén, P & Rönnberg, M, Filmförlaget, Uppsala 1990, sid. 9-42
9. Elektroniske medier og film, ingår i antologin Forskning. Uddannelse. Børne- og ungdomskultur, Red: Carsten Jessen et al, Århus 1990, sid. 76-84
10. Televisio leikkinä, ingår i antologin Rajaton ruutu, Red: Katriina Kauppila et al, Jyvväskylä 1991, sid. 39-55
11. Vilka är egentligen skillnaderna mellan att leka och att se på TV?, ingår i antologin Barns kultur i et humanistisk og estetisk perspektiv, Red: Ivar Selmer-Olsen, Dragvoll 1991, sid. 82-117
12. Jag vill vara Michelangelo eller Donatello. Om mediernas och barnens våldslekar, ingår i antologin Våld från alla håll, Red: Cecilia von Feilitzen et al, Symposion, Stockholm/Stehag 1993, sid. 69-94
13. Fernsehen als Spielen, ingår i antologin Von, für und mit Kids. Kinderkultur in europäischer Perspektive, Red: Heinz Hengst, KoPädVerlag München 1993, sid. 35-52
14. Vad vet "vi" egentligen om "dom" som tittar, lyssnar och läser? Om relationen mellan medierna och publiken, ingår i antologin Ungdomsforskning — kritik, reflektioner och framtida möjlig­heter, Red: Thomas Östlund & Göran Bolin, Stockholm 1994, sid. 165-190
15. Bilder eller kaos? Snarare: Berättelser eller förvirring!, ingår i antologin Utdanning uten ord?, Red: Yvonne Fritze, Lillehammer 1995, sid. 33-44
16. The century of the child. Part II, i antologin Childhood Education. International perspectives, Red: Eeva Hujala, Uleåborg 1996, sid. 7-17
17. Varför är Disney så populär? Man föds inte till barn – man blir det, Nordicom Informa­tion, nr 1/2000, sid. 59-68
18. Mediernas och barnens lekar. Från lek med kroppen till föreställningar inne i huvudet?, i antologin Plads til leg, Red: Fleming Mouritsen & Torben Kure Marker, Odense 2000, sid. 57-65
19. Skolpåverkan på media?, ingår i antologin Median sylissä, Red: Sara Sintonen, Helsing­fors: Like 2002, sid. 119-134
20. Provokatören Barbie, LOCUS nr 1/2004, sid. 32-43
21. Animerade Disneyfilmer–för barn eller vuxna?, Sociologisk Forskning nr 4/2005, s13-21
22. Inte bara skuggspel på den tjocka buktiga glasskivan – Prestigemötena runt VM-fotbollen 1958 i bildlådan, i antologin Mediala hierarkier, red. Per Vesterlund, Gävle 2007, sid. 49-104
23.”Nyttan av nöjet – om blöjbarns-tv som embryonal barnkultur”, artikel i antologin Barn(s)kultur – nytta eller nöje? Om barn, estetik och pedagogik, red. Anne Banér, Stockholm: Centrum för barnkulturforskning 2008, sid. 110-151
24. ”Pedagogiska” babymedier, ”underhållande” blöjbarns-tv – eller helst inget­dera?, sid.1-34 i antologin Blöjbarnsteve, red. M. Rönnberg, Uppsala 2008
25. Hur det är tänkt och gjort, sid. 35-59 i antologin Blöjbarnsteve, red. M. Rönnberg, Uppsala 2008
26. Från Teletubbies till Små Einsteins: programanalyser ur ett barnestetiskt perspektiv, sid.60-72 i antologin Blöjbarnsteve, red. M. Rönnberg, Uppsala 2008
27. Fyra blöjbarn ser på tv – en deskriptiv analys (tillsammans med Åsa Bergman, Ulrika Fägersten, Kajsa Paulsson, Karolina Westling), sid.73-146 i antologin Blöjbarnsteve, red. M. Rönnberg, Uppsala 2008
28. Hur upplever barn i åldern 1,5-2,5 år tv?, sid.147-186 i antologin Blöjbarnsteve, red. M. Rönnberg, Uppsala 2008
29. Lek med vuxna medtittare och fjärrtroll som embryonal barnkultur, sid.228-264 i antologin Blöjbarnsteve, red. M. Rönnberg, Uppsala 2008
30. 1970-talets Barnjournalen och dagens Lilla Aktuellt – public journalism respektive infotain­ment, artikel i antologin Svensk television – en medie­historia (red: Anna Edin & Per Vesterlund), Stockholm: Statens Ljud- och Bildarkiv 2008, sid. 190-222
31. Medielek – ett försök till begreppsutredning, under utgivning i Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur, december 2008

Tidligere projekter

Titel: Nya medier - men samma gamla barnkultur?
Institution: Musikhögskolan i Piteå/Luleå tekniska universitet
Titel: 1-2-åringars tv-tittande
Institution: Högskolan i Gävle, HS-institutionen & Göteborgs universitet, Filmvetenskap

Igangværende projekt(er)

Titel: Nyhetsprogram i tv för barn - Barnjournalen respektive Lilla Aktuellt
2) Tv-kritik i svensk press under 50 år
Periode: 2007-2009
Finansiering: Forskning inom tjänsteb på Högskolan i Gävle, samt dagstidningen Gefle Dagblad
Institution: HS-institutionen, avdelningen MKF, Högskolan i Gävle

Beskrivelse
Teoriutveckling av "aktionsjournalistik"; kvalitativ och kvanttativ textanalys samt receptionsanalys (10-12-åringar).

Sidst opdateret  7. februar 2012