Unge

Børnekulturens Netværk arbejder for, at kunst og kultur skal være for, med og af unge.

I 2012 vil Børnekulturens Netværk:

  • Afholde to netværksmøder og en konference som led i modelforsøget om ungekultur
  • Indgå et forskningssamarbejde om rekrutterings- og fastholdelsesstrategier
  • Udvikle formidlingen af ungekultur på Børnekulturportalen og formidle erfaringer fra modelforsøget og skabe dialog herom.

Modelforsøg om ungekultur

Netværkets treårige modelforsøg er skudt i gang. Forsøget skal være med til at skabe udvikling, videndeling og forskning om ungekultur.

I 2012 forventes alle modelprojekterne at være sat i søen. Netværket faciliterer en løbende videndelingsproces for modelgruppen, som består af de 10 projekter, der har fået en bevilling i forbindelse med modelforsøget. Netværket vil dels afvikle netværksmøder med et halvt års interval for modelgruppen, dels afholde en konference, der skal sætte spot på unge, kunst og kultur. Konferencen er åben for alle interesserede.

Forskning 

I forbindelse med modelforsøget indleder Netværket et forskningssamarbejde, som skal pege på konkrete redskaber til at tiltrække og fastholde unge i arbejdet med kunst- og kulturprojekter. Disse redskaber skal være med til at højne kvaliteten af kulturtilbud for, med og af unge. Derudover skal undersøgelsen også indeholde en effektmåling af, hvad unge får ud af at deltage i kunst- og kulturprojekter. Denne effektmåling skal være et bidrag til den offentlige debat og give nogle konkrete bud på, hvilken betydning kunst og kultur har for unge.

Udvikling af web

Videndeling er en grundpillerne i Børnekulturens Netværks arbejde. På Børnekulturportalen vil Netværket derfor prioritere en løbende formidling af modelforsøget og af erfaringer fra de 10 udvalgte modelprojekter og de aktiviteter, som følger i kølvandet herpå. Desuden vil Netværket udvikle de sider på portalen, som formidler ungekultur, så der kommer en mere ligeværdig vægtning af børne- og ungekultur på portalen.

Sidst opdateret 12. februar 2013