Århus kommune

Nedenfor kan du læse om Århus Kommunes modelforsøg: Søge spor - sætte spor, og downloade den fulde projektbeskrivelse.

Projektet sætter fokus på formidling af arkitektur som kunstart til børn og sigter på at udvikle formidlingsformer inden for arkitekturområdet, der baserer sig på aktivering og stimulering af børnenes sanser i et samspil mellem leg og læring.

Med udgangspunkt i en række arkitektur-eksperimentarier og en interaktiv udstilling skal børnene have mulighed for at afprøve og eksperimentere, lege og konstruere.

Børnenes fornemmelse for og viden om materialer bliver udviklet gennem workshops. Børnene bliver udfordret til at lege med proportionerne i den verden, der omgiver dem, og deres fantasi bliver stimuleret gennem spørgsmål og opgaver, der udfordrer vante forestillinger om, hvordan rum skal
se ud.

I projektet indgår delprojektet Bydetektiver, som bliver gennemført i et samarbejde med Kulturarvsstyrelsen, der finansierer denne del.

Tema: Kultur i dagtilbuddet, skolen og familien.

Kontaktperson

Sagsbehandler Anne Line Svelle
Børnekulturhuset
Århus Kommune
Tlf. 89 40 48 77
E-mail als@remove-this.aarhus.dk

 

Sidst opdateret  7. februar 2012