LANDET – should i stay or should I go?

Her kan du læse mere om projektet LANDET og om Børnekulturens Netværks begrundelse for netop at støtte dette projekt. 

Odsherred Kommune – LANDET – should i stay or should i go?
 

LANDET er et anderledes projekt skabt i samarbejde mellem Odsherred Bibliotek, Odsherred Teater og Odsherreds Kulturhistoriske Museum. Det har som overordnet mål at skabe en professionel teaterforestilling kombineret med en udstilling/installation baseret på unge i Odsherreds historier.

LANDET skal skabes i et jævnbyrdigt samarbejde med de unge.

 

 

Projektet skal derfor eksponere de unges egne personlige historier for at skabe et projekt, som fortæller historien ud fra de unges perspektiv. Både som interaktiv proces med de unge, som dokumentation, som udstilling og som teaterforestilling.

Opfølgning på projektet

Netværkets begrundelse for at støtte projektet LANDET

Børnekulturens Netværk har valgt at støtte projektet, fordi det tværinstitutionelle samarbejde mellem Odsherred Teater, Odsherred Kulturhistoriske Museum og Odsherreds Bibliotek kan være med til at udvikle dialogformer, som kan styrke de unges engagement i kunst og kultur i lokalområdet samt styrke dialogen og samarbejdet unge og kulturinstitutioner imellem.

Børnekulturens Netværk har en særlig interesse i projektet, fordi der tilknyttes en etnolog, der indsamler materiale og dokumenterer hele projektforløbet. Der bliver således udarbejdet et fyldigt dokumentationsmateriale, dels om de unges liv, færden og drømme og dels om metoden med inddragelse af unge i den skabende proces. Ydermere bliver der lavet en filmet dokumentation af processen.

Projektet skaber således gode muligheder for videndeling både om målgruppen unge og om projektets metode og proces.

Evaluering

Projektet LANDET - Should I stay or should I go er blevet evalueret.

Læs afrapporteringen

Sidst opdateret  8. januar 2013