Forskning i børn og scenekunst

Under menuen Forskning her på portalen findes der både en liste over danske og nordiske børnekulturforskere, der beskæftiger sig med teater og dans. Her kan du finde oplysninger om hver enkelt forskers projekter og publikationer.

Nedenfor finder du et par eksempler på, hvad der rører sig lige nu inden for forskningen i drama/teater og børn.

Dans på Lisbjergskolen

I et 3årigt aktionsforskningsprojekt på Lisbjergskolen er det blevet udforsket hvorledes dans i skolen kan bidrage til elevernes æstetisk-demokratiske dannelse. Dansens kropslighed og sanselighed har været afsættet til at undersøge og afprøve, hvordan dans i endnu højere grad kan være med til at styrke elevernes demokratiske dannelse.

Yderligere oplysninger: Jens-Ole Jensen

Læs rapporten om projektet

Dans for Børn: De kunstneriske dimensioner

Projektet er et pilotstudie, som søger at afdække de kunstneriske dimensioner, der sættes i spil i "Dans for Børn". Projektet benytter sig af diskursanalyse af interviewmateriale og feltarbejde i form af deltagerobservation ved workshops og danseforløb med henholdsvis børn og voksne. Pilotstudiet sigter på at udvikle det begrebsapparat, der anvendes til at italesætte den kropsligt erfarede æstetiske oplevelse.

Yderligere oplysninger: Karen Vedel

ANVENDT TEATER

Under overskriften Anvendt teater beskæftiger Ida Krøgholt sig i sin forskning med teaterkommunikation og teatrale formgreb anvendt med læring og dannelse som perspektiv. Og undersøger med teater- og performancebegreber aktuelle rollespils- og aktionsformer, der udspiller sig i globale rum.

Yderligere oplysninger: Ida Krøgholt

 

Sidst opdateret  7. februar 2012