Musik i fritiden

Her på siden finder du information om, hvordan børn kan møde musikken i deres fritid uden for musikskoleregi. Læs blandt andet om Kamæleon Koncerter for de 8-12-årige og om foreninger og organisationer inden for amatørmusikken.

Kamæleon Koncerter

Aldrig har børn hørt så meget musik som i dag, men det kniber ifølge LMS - Levende Musik i Skolen - voldsomt med variationen, kvaliteten og bredden. Derfor er idégrundlaget for LMS' Kamæleon Koncerter, at de skal give børn og deres forældre nye og anderledes musikoplevelser. Koncerterne henvender sig til de 5-8-årige.

RÅDGIVNING

Klassisk musik

Statens Amatørmusikkonsulent: Rådgivningen, der er gratis, omfatter eksempelvis støtte via Kunstloven og andre offentlige og private støttemuligheder, repertoirevejledning, udlandsprojekter, kurser eller festivaler, anskaffelse af noder eller instrumenter, valg af orkester eller kor etc. 

Rytmisk musik

ROSA er en musikpolitisk paraplyorganisation for en række musikforeninger og organisationer, som støtter dansk rockmusik - og beslægtede genrer - via midler fra musikloven. ROSA bistår offentlige myndigheder i kultur- og musikpolitiske spørgsmål af betydning for den rytmiske musik og støtter desuden udviklingen og udbredelsen af dansk rockmusik i udlandet.

Prøv også Kunststyrelsens Musikcenter, både hvad angår klassisk og rytmisk musik.

KLUBBER OG FORENINGER

Ungdomsringen

Ungdomsringen organiserer en lang række fritids- og ungdomsklubber i Danmark. Foreningen holder hvert år den 3. weekend i januar ”Ungdomsringens Musikfestival”.

Musikfestivalen er Europas største musikfestival, hvor børn og unge er aktive udøvere. I løbet af festivalen optræder ca. 210 bands fra ind- og udland på de skrå brædder i Aalborg Kongres og Kultur Center.

DAM - Dansk Amatørmusik 

De klassiske kor- orkesterorganisationer i Danmark har i nogle år samarbejdet og fundet dette så positivt, at de har besluttet at gå sammen og har etableret den almennyttige organisation Dansk Amatørmusik. Den nye ”familie” omfatter ca. 30.000 korsangere og ca. 6.000 instrumentalister.

Ud over en stadig udbygning af det interne musiksamarbejde, satser DAM med fusionen på at opnå anerkendelse og en mere synlig profil i det danske musikliv, både i forhold til det officielle kultur- og undervisningsmiljø (ministerier, institutioner, musikskoler m.fl.) og i forhold til musiklivets øvrige aktører.

DAM arrangerer bl.a. kurser for dirigenter for amatørkor og -orkestre og et årligt orkesterkursus for unge. DAM uddeler på Kunstrådets vegne støtte til kvalificerede orkestre og kor. 

Oversigter

Kunstnere og orkestre

Find en kunstner eller et orkester, der arbejder for og med børn.

Musikskoler og MGK

Links til musikskoler og Musikalsk Grundkursus i hele landet.

Sidst opdateret  7. februar 2012