Forskning i musik

Under menuen Forskning her på portalen findes der både en liste over danske og nordiske børnekulturforskere, der beskæftiger sig med musik. Her kan du finde oplysninger om hver enkelt forskers projekter og publikationer.

Nedenfor er der et par eksempler på, hvad der rører sig lige nu inden for forskningen i musik og børn.

Småbørns musikalske deltagelse og læring

Med udgangspunkt i resultater fra en undersøgelse af 1-5 årige børns deltagelse i musikundervisning videreudvikles begreber om deltagelse og læring med relevans for musikpædagogisk praksis.

Projektets formål er at bidrage til forståelse af musikpædagogik som et tværfagligt praksisfelt og afsluttes med en analyse af "kropslighed i dagtilbud" set i et musikpædagogisk perspektiv.

Yderligere oplysninger: Sven-Erik Holgersen.

Musikdidaktiske problemstillinger i musikpædagogisk praksis

Projektet er forsøgsundervisning som tilbud til kandidatstuderende på MI. Målet er, at den studerende tilegner sig redskaber til at arbejde reflekteret med musikpædagogiske problemstillinger, som de forekommer i musikfaglig praksis.

De studerende skal opnå færdigheder i at identificere, beskrive og bearbejde musikpædagogiske problemstillinger under inddragelse af de begreber og teoridannelser, der introduceres på de øvrige fag på kandidatuddannelsens 1. år.

Desuden har den studerende mulighed for at udvikle sine egne færdigheder inden for det valgte musikfaglige praksisfelt.

Yderligere oplysninger: Kirsten Fink-Jensen.

Oversigter

Kunstnere og orkestre

Find en kunstner eller et orkester, der arbejder for og med børn.

Musikskoler og MGK

Links til musikskoler og Musikalsk Grundkursus i hele landet.

Sidst opdateret  7. februar 2012