Formidling

Der findes mange små og store tiltag, som har til formål at formidle litteratur til børn. Nogle af de større præsenteres her på siden.

Center for Børnelitteratur

Center for Børnelitteratur beskæftiger sig med forskning i og formidling af viden om børnelitteratur og er placeret i tilknytning til Danmarks Pædagogiske Bibliotek.

Centeret afholder hvert år arrangementet Status over Børnelitteraturen samt en række kurser mv.

Bogstart

Et Bogstartprogram forsyner børn i udsatte boligområder med gratis bogpakker fire gange, inden barnet fylder 4 år. Det er bibliotekerne, der håndterer programmet, som ud over bogpakkerne også indeholder aktiviteter og oplysning til forældrene om børns sprog og læsning.

Målet med Bogstart er at give børn og deres forældre gode oplevelser med børnelitteratur og medvirke til, at børn er inde i en god sproglig udvikling ved skolestart.

Bogstart er finansieret via satspuljemidlerne på finansloven, og Kulturstyrelsen har det overordnede ansvar for udmøntning af bevillingen.

Børnehavebiblioteker

Børnehavebiblioteker giver børn i dagtilbud let adgang til at få positive oplevelser med bøger og fortællinger – både i hverdagen i dagtilbuddet og derhjemme.

Børnehavebiblioteket fungerer som en satellit af det lokale bibliotek og etableres i et samarbejde mellem ansatte på biblioteket og i daginstitutionen. Flere gange om året udskifter bibliotekaren de materialer, som forældre og børn kan låne.

Hos Styrelsen for Bibliotek og Medier kan du søge støtte til at oprette et børnehavebibliotek.

ANMELDELSER AF BØRNELITTERATUR

Publikationer

Bibliotek og Medier har udgivet en publikation om børnehavebiblioteker.

Hent publikationen

 

Bibliotek og Medier har udgivet en lang række publikationer i forbindelse med Læselystprogrammet.

Se listen over publikationer

Flere links

Svenska Barnboksinstitutet

Offentligt specialbibliotek og informationscentrum for børne- og ungdomslitteratur.

Barnelitteratur.no

Norsk børnebogsinstitut med links til boganmeldelser, læseprojekter osv.

The Children's Book Council

Amerikansk organisation, der søger at fremme børnelitteraturen.

The International Children's Digital Library

Internationalt online-bibliotek med en mission om at gøre den bedste børnelitteratur tilgængelig online.

Oversigter

Forfatterskoler

Liste over forfatterskoler for børn i hele landet.

Forfattere, illustratorer, fortællere

Find en forfatter, illustrator eller fortæller, som henvender sig til børn.

Børnebogsforlag

Liste over forlag, der udgiver bøger for børn.

Sidst opdateret  3. december 2012