Dagtilbud

Naturen som ramme giver masser af inspiration til leg, til læring og til udvikling af sanser. Nedenfor findes en oversigt over organisationer og projekter, der arbejder med at integrere legen og udendørslivet i dagtilbud.

Grønne spirer

Grøn ordning for daginstitutioner med fokus på udeliv, natur og miljø i hverdagen. Målet med at lave en grøn præmieringsordning for børneinstitutioner er at sætte natur og udeliv på dagsordenen hos pædagoger og forældre.

Legetek

Legeteket har en samling af udviklingsstimulerende materialer som pædagogisk legetøj, sprogmaterialer, førskole-materialer, motoriske og sansemæssige materialer osv.

I Legeteket kan forældre og fagfolk få rådgivning og vejledning i valget og brugen af materialer, som understøtter barnets niveau og udvikling.

Skov- og Naturstyrelsen - Ud med børnene

Inspirationsmateriale til pædagoger. 24 naturbørnehaver fortæller om deres bedste dag i naturen.

Links

Naturlegepladser

Naturstyrelsen har et oversigtskort over naturlegepladser i hele Danmark. Her kan du finde adresser og beskrivelser af naturlegepladser i dit lokalområde.

Find naturlegepladser

Sidst opdateret 25. oktober 2012