Projekt børnekulturpilot

Børnekulturpilot hedder et projekt, der skal fremme adgangen til kunst og kultur for børn i Urbanplanen på Amager i København – et boligområde med almene boliger, der huser cirka 2.400 børn og unge fordelt på 60 forskellige nationaliteter.

Projektperiode

2009-2010 

Målgruppe

Projektets primære målgruppe er børn og unge i alderen 5-14 år, som bor i Urbanplanen. Urbanplanen er et socialt boligområde, der består af omkring 2.500 almene boliger. En stor andel af de 5.000 beboere er børn (ca. 2.400), og beboerne repræsenterer mere end 60 forskellige nationaliteter.

Hvem står bag?

Projektet er igangsat af den lokale kulturforening Liv i Sundby i samarbejde med Solvang Bibliotek, Børnekulturhus Ama’r og Partnerskabet. Projektet er blevet støttet med 2 mio. kr. fra Nordea-fonden.

Formål

Projektets primære formål er at sikre, at børn i Urbanplanen stifter bekendtskab med levende kunst og kultur, herunder:

  • At lade mindst 1000 børn fra Urbanplanen deltage i kulturtilbud.
  • At lade mindst 100 børn få mindst 10 kulturelle oplevelser, hver via en “klippekort-ordning”.
  • At uddanne 20 børn til "Børnekulturpiloter"

Projektet har desuden som formål at undersøge og dokumentere, hvilken forskel det gør, at børnene engagerer sig i anderledes kulturprojekter.

Evaluering og dokumentation har været vægtet højt under hele projektperioden. Pluss Leadership har fulgt projektet og færdiggjort sin evaluering i november 2010.

Projektbeskrivelse

Projekt Børnekulturpilot går ud på at fremme børnekulturen i Urbanplanen på Amager.

Projektet fremmer børnekulturen ved dels at afvikle kulturelle arrangementer for børn og unge, og samtidig at uddanne en gruppe børn i alderen 10-14 år som ”Børne-Kulturpiloter”. Denne gruppe lærer, hvad det vil sige at stable et arrangement på benene samtidig med, at de får en masse kulturelle oplevelser blandt andet i mødet med meget forskellige og inspirerende kunstnere.

Gennem et særligt uddannelsesforløb med møder en gang om ugen i halvandet år samt diverse ekstraforløb vil de blive kvalificerede til at inspirere og formidle kultur til andre børn og unge.

Helt konkret består projektet af tre primære indsatsområder:

1. Uddannelse af børnekulturpiloter
2. En kulturklippekortsordning for alle børn i Urbanplanen
3. En række brede kulturelle oplevelser for en større gruppe børn i og omkring området.

HVAD KOM DER UD AF DET?
Projektet er blevet evalueret og det konkluderes, at projektet har skabt flotte resultater. De tre indsatsområder har til sammen sikret et stort udbytte for børnene, men også for lokalområdet som helhed.

Projektet har opnået en række resultater, bl.a.:

  • Der er afholdt et stort antal arrangementer af høj kvalitet i og udenfor Urbanplanen. Aktiviteterne har involveret rigtig mange børn – både kulturpiloterne, klippekortbørn og øvrige børn i lokalområdet.
  • De mange oplevelser har virket samlende, og børnene i Urbanplanen har fået øjnene op for, at lokalområdet har meget at byde på kulturelt, men også at der findes interessante kulturoplevelser på etablerede kulturinstitutioner som Louisiana og Statens Museum for Kunst.
  • Forældrene og mange lokale institutioner har været inddraget i projektet, og det har skabt opbakning og lokalt ejerskab. Særligt forældrenes opbakning og forståelse for projektet har været essentiel for projektets resultater.
Sidst opdateret  7. februar 2012