Det skriver andre

På denne side kan du læse mere om udvalgte publikationer, som har fokus på børnekultur. Børnekulturens Netværks egne publikationer kan findes i menuen Publikationer øverst på siden.

Gode råd og anbefalinger - et værktøj til samarbejde for læring over Øresund
Foto: copenhagenmediacenter.com
Billedskoleundersøgelse 2010
Børn, kunst og billeder

Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder har i en længere årrække påtaget sig at dokumentere rammer og indhold i billedskolearbejdet. 

Første billedskole-undersøgelse kom i 1991, herefter i 1997 og 2002 og den seneste er fra 2010.

Billedkunstundersøgelsen 2010 giver et overblik over billedskolernes aktuelle situation, baggrund, vilkår, omfang og geografisk placering.

Forfatter:

Karen Marie Demuth, Børn, Kunst og Billeder 2010

Udgivet af:

Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder

 

Børn under et nyt paradigme?
Foto: Henning Hjorth

Børnekultur som begreb og virkelige greb

I dette speciale undersøges børnekulturbegrebet i teori og praksis med udgangspunkt i Beth Junckers teorier i Om processen og med børnekulturprojektet Børnekulturpilot som case.

Med udgangspunkt i forfatterens undersøgelse af og interview med børnene på projektet Børnekulturpilot, udforsker hun, hvad teorierne kan, når de sættes over for den praksis børnene møder, deltager i og skaber.

Kan ideerne om et børnekulturelt paradigmeskifte og et nyt æstetisk børnekulturbegreb findes og bruges i en specifik børnekulturel virkelighed? Og omvendt, kan denne konkrete, praktiske virkelighed tilføre teorierne noget, som deres generaliserbarhed måske utydeliggør?

Forfatter:

Louise Lidang Krøyer

Udgivet på:

Malmö Högskola
Kultur och samhälle (K3)
Kultur‐ och medieproduktion 2008

Verdens smukkeste skole – for evigt
Verdens smukkeste skole - for altid!

I denne bog om æstetik i skolehverdagen er udgangspunktet et omfattende arbejde med at inddrage elever i udsmykningen af deres skole.

På baggrund af Lone Bording Jensens oplevelser, erfaringer og billeder beskriver DCUM i Verdens smukkeste skole – for evigt materialer og processer til æstetisk skoleudvikling.

Ler, Glas, Mosaik, Bronze og Maleri. I Verdens smukkeste skole – for evigt kan man få indblik i materialernes historie og især deres muligheder og brug.

Fascinerende bronzefigurer og store loftsmalerier – eleverne kan være med hele vejen fra ide til færdigt arbejde, men det kræver entusiasme og tålmodighed.

Forfattere:

Idéoplæg og baggrundsmateriale: Lone Bording Jensen
Tekst: Anne Märcher, DCUM
Redaktion: Trine Kjær, kommunikationskonsulent, DCUM
Anne Märcher, kommunikationsmedarbejder, DCUM
Ansvarshavende: Ole Juhl, centerleder, DCUM

Udgivet af: Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM

Børn og unge i Danmark - Velfærd og trivsel 2010
Børn og unge i Danmark  - Velfærd og trivsel

Denne udgivelse er kommet i stand på Bikubenfondens initiativ. Fonden har ønsket at få tilvejebragt en statistisk baseret oversigt over børnebefolkningens tilstand.

Oversigten giver indblik i, hvordan den brede del af børnepopulationen trives på forskellige livsområder. Samtidig bidrager den også med viden om kategorier af børn og unge, som har det særligt vanskeligt og derfor kan have brug for børnesociale indsatser.

Forfattere: Mai Heide Ottosen, Dines Andersen, Mette Lausten, Lisbeth Palmhøj Nielsen og Sofie Stage.

Udgivet af: SFI

Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur
Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur

Dette tidsskrift henvender sig til institutioner, lærere, bibliotekarer, forskere, studerende, kommuneforvaltninger, pædagoger, forældre og andre med interesse for børne- og ungdomskulturområdet.

Tidsskriftet er forum for formidling, forskning, kritik, debat og information på børne- og ungdomskulturområdet og præsenterer et bredt spektrum af børne- og ungdomskulturens emner, medier, synsvinkler og problemstillinger. Det overordnede formål er at demonstrere børns og unges kulturudøvelse, som den kommer til udtryk i samspil med forskellige medier, institutioner mm.

Udgivet af: Børne- og UngdomsKulturSammenslutningen (BUKS) på Syddansk Universitetsforlag.

Sprogmiljøer i børnehøjde
Sprogmiljøer i børnehøjde

Tværfaglig inspiration til arbejdet med børns sprog

Sproget skaber mening, og mening skaber sprog; derfor er sproget fundament for al læring. Denne bog tydeliggør nytten af et nuanceret læringssyn, hvor mening, nydelse og kreativitet er i højsædet. Et læringssyn, som inkluderer og skaber de bedst mulige udviklingsbetingelser for alle børn.

Bogen sammenkæder en række professionelles fortællinger om sprog i forskellige rum og sammenhænge med relevant teori. Fortællingerne indbyder til refleksion over egen praksis og inspirerer til udvikling og nytænkning i arbejdet med 0-6-årige børns sprog og sprogtilegnelse.

Forfattere: Anne Marie Marquardsen (red.), Palle Vestberg , Inger Thormann, Lena Dyhrberg, Hanne Kusk, Sanne Kjerstein Madsen, Bente Buchhave

Udgivet af: Dansk Psykologisk Forlag

Hur kan skolans arkitektur stödja lärandet?
Skolens arkitektur

Hvordan kan skolens arkitektur støtte indlæringen?

Denne rapport (på svensk) er en dokumentation af et seminarium på Arkitekturmuseet i Stockholm 16. november 2010. Forskere og praktikere fordyber sig i spørgsmål omkring, hvordan arkitektur og pædagogik spiller sammen, og hvordan man kan få en dialog mellem arktitekter og pædagoger.

Forfattere: Inge Mette Kirkeby, Pia Björklid, Lena Gumælius, Kenneth Gärdestad,  Birgitta Henecke, Petter Åkerblom, Åsa Hemborg,

Rapporten er samlet af Suzanne de Laval, Arkitekturanalys

Udgivet af: Arkus

 

Indsigt i leg - en guide til fremtidens legelandskaber
Parc des Cormailles i Paris. Foto: Bettina Lamm

Denne rapport beskriver den eksisterende viden om 'den gode leg' og giver bud på, hvordan idræts- og legelandskaber kan være med til at stimulere legen i fremtiden.

Rapporten er skrevet på opfordring af Konsortiet for Fremtidens Idræts- og Legelandskaber. Konsortiet er etableret af Mandag Morgen og består af 13 aktører fra myndigheder, forskningsinstitutioner, virksomheder og brugerorganisationer.

Forfattere: Rapporten er redigeret af Bjørn Borbye Pedersen.

Udgivet af: Mandag Morgen Innovation

Sidst opdateret 31. juli 2013